Geodetické práce

Zameranie stavieb

Ešte pred prvým výkopom je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou stavebného procesu zameranie stavby. Zameranie je realizované na základe projektovej dokumentácie

Vykonávame tieto geodetické služby

  • zameranie stavieb a pozemkov
  • vytýčenie hraníc pozemkov
  • konzultačná činnosť v oblasti geodézie a katastra
  • geometrické plány
  • polohopisné a výškopisné plány
  • digitalizácia máp

Zrealizujeme Vaše sny..

Plánujete výstavbu rodinného domu, jeho rekonštrukciu alebo bytu? Chceli by ste zveľadiť svoj domov štýlovou terasou, relaxovať vo svojom novom altánku alebo sa cítiť bezpečne za svojím novým plotom?  

Predstavte nám svoju víziu a my Vaše sny zmeníme na skutočnosť

Scroll to Top